IMR-PROMET d.o.o.

Sjedište: Radoslava Cimermana56A, 10000 Zagreb

Ured: Radoslava Cimermana56A, 10000 Zagreb

OIB 34306638813

Tel.: +385 1 6587483

Tel: +385 1 6587485

E-mail: prodaja@imr-promet.hr